Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สมาชิกสภา
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผนพัฒนา 3 ปี
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
 ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง    
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านผ่านศึก หมู่ที่ 11 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2015 เวลา 19:02:03 ดู 577 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุด หมู่ที่ 10 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชยีงราย   ( ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2015 เวลา 17:33:49 ดู 452 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชยีงราย   ( ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2015 เวลา 17:30:27 ดู 564 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกาย หมู่ที่ 10 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชยีงราย   ( ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2015 เวลา 17:26:25 ดู 610 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรทอง หมู่ที่ 6 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 15:57:08 ดู 487 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างงานเสริมไหล่ทาง คสล. บ้านปงน้อยใต้ ม. 10 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2014 เวลา 18:00:12 ดู 626 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านซ้อ ม. 8 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2014 เวลา 17:59:25 ดู 690 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่ากอบง ม. 7 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2014 เวลา 17:58:44 ดู 630 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไทรทอง ม. 6 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2014 เวลา 17:58:14 ดู 511 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าลัน ม. 5 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2014 เวลา 17:57:41 ดู 603 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่าเฮี้ย ม. 4 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 19 ธันวาคม 2014 เวลา 17:57:00 ดู 427 ครั้ง )
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย วิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ( ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2014 เวลา 10:25:12 ดู 637 ครั้ง )
ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม ถนนสายบ้านท่ากอบง – บ้านป่าเฮี้ย ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย วิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ( ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2014 เวลา 10:23:50 ดู 558 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าเฮี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2014 เวลา 18:13:38 ดู 1161 ครั้ง )
สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ประจำปี ๒๕๕๗   ( ประกาศเมื่อ 25 กรกฏาคม 2014 เวลา 18:15:30 ดู 477 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก บ้านป่าเฮี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๒   ( ประกาศเมื่อ 24 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:43:25 ดู 566 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 24 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:31:36 ดู 485 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)   ( ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 16:52:47 ดู 825 ครั้ง )
สอบรคาจ้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงน้อย อำภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 17:10:11 ดู 563 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย   ( ประกาศเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2013 เวลา 18:12:22 ดู 497 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 02 สิงหาคม 2013 เวลา 23:30:47 ดู 588 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองแควน้ำกก บ้านป่าเฮี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 02 สิงหาคม 2013 เวลา 23:29:44 ดู 737 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต และประตู พร้อมป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ครั้งที่ ๒ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 02 สิงหาคม 2013 เวลา 23:28:51 ดู 731 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก บ้านปงน้อยใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 02 สิงหาคม 2013 เวลา 23:27:15 ดู 510 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงหินคลุก บ้านซ้อ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 02 สิงหาคม 2013 เวลา 23:25:07 ดู 505 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผ่านศึก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย    ( ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 18:48:30 ดู 639 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าก่อบง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย    ( ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 18:47:47 ดู 766 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย    ( ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 18:46:55 ดู 648 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าลัน หมู่ที่ ๕ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย    ( ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 18:45:45 ดู 625 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย    ( ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 18:44:26 ดู 953 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย    ( ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 18:43:27 ดู 665 ครั้ง )
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) ประจำปี ๒๕๕๖   ( ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2013 เวลา 16:36:13 ดู 449 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงฝายกั้นน้ำห้วยป่าติ้ว หมู่ที่ ๙ บ้านร่มแก้ว ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย    ( ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2013 เวลา 17:35:43 ดู 608 ครั้ง )
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต และประตู พร้อมป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2013 เวลา 19:26:27 ดู 760 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อประปาผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำป่าแดง ถึง สระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านป่าแดง ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย    ( ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2013 เวลา 17:45:45 ดู 620 ครั้ง )
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองผึ้ง หมู่ที่ ๔ บ้านป่าเฮี้ย ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 15:16:18 ดู 713 ครั้ง )


หน้าที่ :: 1 [2]
Untitled Document
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เลขที่ 199 หมู่ 10 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5379-0042

CopyRight 2020 http://www.pongnoi.com Designed By : Chiangrai Enter Soft