Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สมาชิกสภา
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผนพัฒนา 3 ปี
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์    

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   ( ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2021 เวลา 11:51:37 ดู 111 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( สอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค ))   ( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2021 เวลา 12:57:20 ดู 153 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ( ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2021 เวลา 14:17:10 ดู 146 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล   ( ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2021 เวลา 12:54:39 ดู 126 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

แก้ไขประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ( ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2021 เวลา 13:32:46 ดู 223 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

แก้ไขประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   ( ประกาศเมื่อ 05 มีนาคม 2021 เวลา 12:57:56 ดู 145 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพการใช้งาน   ( ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2021 เวลา 16:06:39 ดู 102 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   ( ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2021 เวลา 13:26:35 ดู 1314 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศ อบต.ปงน้อย เรืื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ปงน้อย ประจำปี 2563   ( ประกาศเมื่อ 28 มกราคม 2021 เวลา 14:31:35 ดู 118 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาฯ   ( ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2021 เวลา 15:04:46 ดู 145 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40   ( ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2020 เวลา 14:19:47 ดู 323 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39   ( ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2020 เวลา 14:19:31 ดู 293 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38   ( ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2020 เวลา 14:19:17 ดู 246 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37   ( ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2020 เวลา 14:18:54 ดู 271 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36   ( ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2020 เวลา 14:18:39 ดู 322 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35   ( ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2020 เวลา 14:18:24 ดู 271 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34   ( ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2020 เวลา 14:18:07 ดู 136 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33   ( ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2020 เวลา 14:17:50 ดู 139 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32   ( ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2020 เวลา 14:17:35 ดู 133 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31   ( ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2020 เวลา 14:17:15 ดู 139 ครั้ง )


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | สุดท้าย
Untitled Document
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เลขที่ 199 หมู่ 10 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5379-0042

CopyRight 2020 http://www.pongnoi.com Designed By : Chiangrai Enter Soft