Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผนพัฒนา 3 ปี
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์    

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

แบบคำร้องขอดูข้อมูล/สำเนาข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด   ( ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2018 เวลา 09:53:38 ดู 10 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์ เจ้าหน้าที่ ของศูนย์กล้องวงจรปิด และ ประกาศจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด   ( ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2018 เวลา 09:52:16 ดู 8 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ระเบียบ อบต.ปงน้อย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอเข้าดูข้อมูลและสำเนาข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด   ( ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2018 เวลา 09:50:11 ดู 7 ครั้ง )

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อมาดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง   ( ประกาศเมื่อ 07 ธันวาคม 2018 เวลา 09:51:36 ดู 15 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ปงน้อย (2562-2564)   ( ประกาศเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2018 เวลา 12:50:11 ดู 23 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต   ( ประกาศเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:47:19 ดู 19 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศผลคะแนนและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   ( ประกาศเมื่อ 18 กรกฏาคม 2018 เวลา 13:53:29 ดู 91 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ( ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2018 เวลา 10:45:19 ดู 138 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

แผนพัฒนาสามปี 60-62   ( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2017 เวลา 10:06:55 ดู 361 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

แผนอัตรากำลัง3ปี   ( ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2017 เวลา 09:54:15 ดู 348 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านท่ากอบง หมู่ที่ 7 ตำบลปงน้อย อำเภดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2017 เวลา 15:03:29 ดู 403 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเมรุ บ้านป่าลัน หมู่ที่ 5 ตำบลปงน้อย อำเภดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 01 ธันวาคม 2017 เวลา 15:02:29 ดู 433 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างห้องน้ำ อบต.ปงน้อย อำเภดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2017 เวลา 18:09:26 ดู 406 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างต่อเติมห้องเก็บพัสดุกองคลัง อบต.ปงน้อย อำเภดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2017 เวลา 18:08:27 ดู 399 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างรั้ว อบต.ปงน้อย อำเภดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2017 เวลา 18:07:25 ดู 390 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปงน้อย อำเภดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2017 เวลา 18:06:27 ดู 338 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่เก็บถังขยะอันตราย   ( ประกาศเมื่อ 22 สิงหาคม 2017 เวลา 17:17:26 ดู 299 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ม. 11    ( ประกาศเมื่อ 01 มีนาคม 2016 เวลา 14:21:27 ดู 340 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน ม.10   ( ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:20:51 ดู 337 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ม.9    ( ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2016 เวลา 14:20:03 ดู 305 ครั้ง )


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 | สุดท้าย
Untitled Document
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5379-0042

CopyRight 2016 http://www.pongnoi.com Designed By : Chiangrai Enter Soft