Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผนพัฒนา 3 ปี
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์    


ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี 2565   ( ประกาศเมื่อ 03 สิงหาคม 2022 เวลา 09:58:59 ดู 59 ครั้ง )


ประกาศการขึ้นรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   ( ประกาศเมื่อ 22 กรกฏาคม 2022 เวลา 08:25:05 ดู 117 ครั้ง )


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (ภาค ค)    ( ประกาศเมื่อ 18 กรกฏาคม 2022 เวลา 13:26:00 ดู 152 ครั้ง )


ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540   ( ประกาศเมื่อ 07 กรกฏาคม 2022 เวลา 10:41:22 ดู 178 ครั้ง )


โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำ และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2564   ( ประกาศเมื่อ 04 กรกฏาคม 2022 เวลา 11:42:40 ดู 201 ครั้ง )

ข้อมุลตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย   ( ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2022 เวลา 13:12:27 ดู 177 ครั้ง )

การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน   ( ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2022 เวลา 13:09:56 ดู 166 ครั้ง )


ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของ อบต. ปงน้อย ประจำปี 2564   ( ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2022 เวลา 10:24:01 ดู 209 ครั้ง )


ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานผู้บริหาร    ( ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2022 เวลา 10:06:14 ดู 265 ครั้ง )


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   ( ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2022 เวลา 16:24:38 ดู 268 ครั้ง )

ประกาศ อบต.ปงน้อย เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย   ( ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2022 เวลา 09:32:35 ดู 175 ครั้ง )

ประกาศ อบต.ปงน้อย เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย   ( ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2022 เวลา 09:32:09 ดู 185 ครั้ง )


ประกาศแก้ไขหลักสูรตและวิธีการสรรหาและเลือกสรร    ( ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2022 เวลา 08:23:30 ดู 296 ครั้ง )


ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง แบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ (ถังแชมเปญ) ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2022 เวลา 16:06:44 ดู 325 ครั้ง )


ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ถนนถ่ายโอนภารกิจรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.9118 สายบ้านห้วยห้าง-บ้านหมากเอียก-บ้านห้วยขี้เหล็ก ช่วงที่ 2 - 3 ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2021 เวลา 10:24:50 ดู 281 ครั้ง )


ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หนองบัว โดยปรับปรุงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2021 เวลา 10:10:43 ดู 305 ครั้ง )


ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ถนนถ่ายโอนภารกิจ รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ชร 3034 สายบ้านป่าซาง ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2021 เวลา 10:05:58 ดู 298 ครั้ง )


ประกาศ อบต.ปงน้อย เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน   ( ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2022 เวลา 09:44:32 ดู 298 ครั้ง )
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ประจำปี พ.ศ. 2565    ( ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2022 เวลา 12:54:54 ดู 394 ครั้ง )

การรับโอนพนักงานส่วนตำบล    ( ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2022 เวลา 09:41:49 ดู 659 ครั้ง )


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | สุดท้าย
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เลขที่ 199 หมู่ที่ 10 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ 0-5379-0042 , โทรสาร 0-5379-0033
เว็บไซต์ http://www.pongnoi.com อีเมล: 6571802@dla.go.th ,saraban_06571802@dla.go.th
แผนที่ตั้ง https://goo.gl/maps/m9nDKEG6sxcjWyNW8
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

Designed By : Chiangrai Enter Soft