Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สมาชิกสภา
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผนพัฒนา 3 ปี
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูต่อทั้งหมด
ประกาศ กกต.ประจำจังหวัดเชียงราย   

 ประกาศ กกต.ประจำจังหวัดเชียงราย
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศ กกต.ประจำจังหวัดเชียงราย   ( ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2020 เวลา 13:22:41 ดู 57 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2563   ( ประกาศเมื่อ 18 กันยายน 2020 เวลา 13:33:52 ดู 90 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒   ( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2020 เวลา 13:48:40 ดู 115 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30   ( ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2020 เวลา 13:22:26 ดู 139 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29   ( ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2020 เวลา 13:21:43 ดู 135 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28   ( ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2020 เวลา 13:21:04 ดู 134 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27   ( ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2020 เวลา 13:20:12 ดู 130 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26   ( ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2020 เวลา 13:19:26 ดู 124 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

การขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวกลุ่มชาติพันธุ์ (พื้นที่สูง)   ( ประกาศเมื่อ 19 สิงหาคม 2020 เวลา 12:59:29 ดู 110 ครั้ง )

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร พ.ศ. 2563   ( ประกาศเมื่อ 22 กรกฏาคม 2020 เวลา 13:58:14 ดู 155 ครั้ง )


หน้าที่ :: [1]
Untitled Document
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เลขที่ 199 หมู่ 10 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5379-0042

CopyRight 2020 http://www.pongnoi.com Designed By : Chiangrai Enter Soft