Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผน ปปช 2560
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
++อัพเดทข้อมูล++
แผนพัฒนาสามปี 60-62
แผนอัตรากำลัง3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับที่2
  KM 2561
  คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  ประกาศกำหนดวันลา ประกอบการเลื่อนขั้นเงิน
 
  คู่มือ-ภาษี
  คู่มือ-สปสช
  คู่มือ-หนังสือราชการ
  1. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 2561
  2. นโยบายคุณธรรม จริยธรรม 2561
  3. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2561
  4.มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 2561
  5. นโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดี 2561
 
 
 
ข้อมูลข่าวสาร อบต.
เทศบัญญัติ
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูต่อทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างเมรุ คสล. บ้านร่มแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลปงน้อย อำเภดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
  ประกาศเมื่อ 27 สิงหาคม 2019  ดู 20 ครั้ง


ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
  ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2562  ดู 149 ครั้ง


ประกาศรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561
  ประกาศเมื่อ 1 ตุลาคม 2561  ดู 83 ครั้ง


ประกาศรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561
  ประกาศเมื่อ 3 กันยายน 2561  ดู 71 ครั้ง


ประกาศรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561
  ประกาศเมื่อ 6 สิงหาคม 2561  ดู 85 ครั้ง


ประกาศรายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561
  ประกาศเมื่อ 2 กรกฎาคม 2561  ดู 70 ครั้ง
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง ดูต่อทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ คสล. บ้านร่มแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2019  เวลา 10:09:06 ดู 4 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ คสล. บ้านร่มแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ 27 สิงหาคม 2019  เวลา 12:56:51 ดู 18 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ คสล. บ้านร่มแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2019  เวลา 15:24:47 ดู 62 ครั้ง)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ คสล. บ้านร่มแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2019  เวลา 15:24:16 ดู 59 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ คสล. บ้านร่มแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ 30 พฤษภาคม 2019  เวลา 14:21:15 ดู 79 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ คสล. บ้านป่าเฮี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ 30 พฤษภาคม 2019  เวลา 14:20:27 ดู 90 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซ้อ หมู่ที่ 8 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2019  เวลา 16:34:41 ดู 131 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซ้อ หมู่ที่ 8 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย (ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2018  เวลา 17:58:39 ดู 666 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย (ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2018  เวลา 17:57:28 ดู 480 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมทางเข้าโรงพยาบาลดอยหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย (ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2017  เวลา 12:20:43 ดู 549 ครั้ง)
 
รายการสินค้า OTOP (อบต.ปงน้อย) ดูต่อทั้งหมด
กลุ่ม กศน.ตำบลปงน้อย
กลุ่มแกะสลัก บ้านห้วยไร่
กลุ่มทอเสื่อกก บ้านป่าลัน
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านปงน้อยใต้
 
แกลลอรี่ภาพ ดูต่อทั้งหมด
ศึกษาดูงานฯ

จำนวน 16 รูป
อบต.เคลื่อนที่

จำนวน 13 รูป
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ.ห้วยไร่-บ.ไทรทอง

จำนวน 10 รูป
โครงการ อบต.ใสสะอาด

จำนวน 9 รูป
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวน 21 รูป
โครงการปี๋ใหม่เมือง 2558

จำนวน 30 รูป
 
กระทู้ถามตอบ  
 
ททท.ตอกย้ำภาพลักษณ์เชียงราย เมืองแห่งชาและกาแฟ จัดงาน Amazing Brew and Blend
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 14 กัันยายน 2019 เวลา 09:44:18 นาที )
พิธีเปิดเส้นทางท่องเที่ยวบ้านศิลปิน วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ที่ผ่านมา
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 11 กัันยายน 2019 เวลา 10:17:58 นาที )
พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อความเป็นเลิศสำหรับเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาส
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 10 กัันยายน 2019 เวลา 13:46:33 นาที )
พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้บริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกรจังหวัดเชียงราย
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 09 กัันยายน 2019 เวลา 16:44:09 นาที )
ขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการตรวจรักษาสุขภาพช่องปาก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 07 กัันยายน 2019 เวลา 15:36:00 นาที )
ประกาศจากสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สามารถใช้งานเครื่องทดสอบภาคทฤษฎี E-exam (สอบใบขับขี่) ได้แล้ววันนี้
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 06 กัันยายน 2019 เวลา 12:22:28 นาที )
นิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินน้อย ขัวคิดส์ ครั้งที่ 1
(อัพเดทล่าสุด วันที่ 06 กัันยายน 2019 เวลา 12:06:56 นาที )
 
:: ดาวน์โหลดหนังสือราชการ
ค้นในGoogle ค้นใน pongnoi.com
 
นายศรีทน ชุ่มมงคล
นายก อบต. ปงน้อย

 
 
 
 
รวมลิงค์ อบต. เชียงราย
 
 
 
 
 
:: ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
Untitled Document
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5379-0042

CopyRight 2016 http://www.pongnoi.com Designed By : Chiangrai Enter Soft